INFOCENTRUM a PEDAGOGICKÉ STŘEDISKO ZNOJMO 

Rudoleckého 25 - 2. patro    www.ic1.cz/znojmo 

 

K O N T A K T Y

 

Ústředí: Znojmo, Třebízského 10, PSČ 669 02, www.1ic.cz

Kontaktní pracoviště: Znojmo, Rudoleckého 25  PSČ 669 02

 

S p r á v a   I n f o c e n t r a

Jméno - pracoviště

Funkce – činnosti E-mail Telefon

Organizační úsek

zajištění akcí

informační servis

info@ic1.cz

722 444 500

Pokorný Jiří, PaedDr.

organizační manažer

správce inf.systému

pokorny@orgman.cz

Technický úsek

internetové služby

technická podpora

podpora@orgman.cz

Růžička David, Bc.

ved. technického úseku

konzultant

ruzicka@ic1.cz

 

Subjekty podílející se na provozu Infocentra

Subjekt

Web

Asociace pro podporu sportu, kultury a vzdělávání

22817719

www.ic1.cz/asociace

SIS Znojmo, s.r.o.

25599887

www.siszno.cz

 

Další osoby užívající prostory Infocentra

Jméno

Funkce – činnosti

E-mail Telefon

Čejdová Jana

účetní IČ 03354491

CejdovaJ@seznam.cz

721 447 947

Plocrová Hana

účetní IČ 03365409

hplocrova@centrum.cz

735 853 865

Staníková Zdenka

účetní IČ 03365522

stanikova.zdenka@centrum.cz

722 414 418

Bulínová Jitka

mzdová účetní IČ 03354636

bulinova@centrum.cz

723 476 851

Machová Petra

mzdová účetní IČ 03354725

petra2271@seznam.cz

728 177 471

 

 

Seznam zahrnuje osoby, které jsou dle Provozního řádu oprávněni vpouštět návštěvníky do jim přidělených prostor Infocentra.

Pro usnadnění vzájemné komunikace mají smluvní uživatelé Infocentra přiděleny mailovou adresu prijmeni@ic1.cz. Na požádání zůstávají funkční i adresy *@orgman.cz

Pevné telefonní linky s provolbou 515 262 9** byly zrušeny

 

 

 

Rozcestník  Infocentrum  Služby  Podpora  Databáze  Kontakty  Vranov  Odkazy

Responzivní web přístupný pro mobilní tel. a zrak. postižené dle vyhl.64/2008 Sb. ©  28.03.2018