INFOCENTRUM a PEDAGOGICKÉ STŘEDISKO ZNOJMO 

Rudoleckého 25 - 2. patro    www.ic1.cz/znojmo 

 

 

K O N T A K T Y

 

 

Adresa: Znojmo, Rudoleckého 25  PSČ 669 02

 

 

S p r á v a   I n f o c e n t r a

Jméno - pracoviště

Funkce – činnosti Telefon E-mail

Organizační úsek

Asociace 22817719

provoz Infocentra, zajištění akcí

infoservis, zasedací místnost

722 444 500

info@ic1.cz

Pokorný Jiří, PaedDr.

ředitel /jednatel SIS

správce inf.systému

pokorny@ic1.cz

Technický úsek

SIS Znojmo.IČ 25599887

správa Infocentra, tech. podpora

provoz inf.syst., internet.služby

 

podpora@orgman.info

 

Růžička David, Bc.

ved. technického úseku

administrátor serverů

ruzicka@ic1.cz

 

 

Další osoby a organizace užívající prostory Infocentra

M z d y  •  ú č e t n i c t v í  •  d a n ě

Jméno

Funkce – činnosti

Telefon

E-mail

Čejdová Jana

účetní IČ 03354491

721 447 947

CejdovaJ@seznam.cz

Plocrová Hana

účetní IČ 03365409

735 853 865

hplocrova@centrum.cz

Staníková Zdenka

účetní IČ 03365522

722 414 418

stanikova.zdenka@centrum.cz

Bulínová Jitka

mzdová účetní IČ 03354636

723 476 851

bulinova@centrum.cz

Machová Petra

mzdová účetní IČ 03354725

728 177 471

petra2271@seznam.cz

 

 

S t ř e d i s k o   s l u ž e b   š k o l á m    IČO 60555980

Pracovníci SSŠ sídlí na adrese 669 02 Znojmo, Jana Palacha 1262/11

Prostory Infocentra a Ped. střediska Znojmo, Rudoleckého 25 v 2. patře jsou v užívání SSŠ do 31.3.2018

Jméno

Funkce - činnosti

Telefon

E-mail

Rivola Karel, PaedDr.

ved. prac. Znojmo /projekty

601 326 233

rivola@sssbrno.cz

Hubáčová Renata, Mgr.

metodik DVPP /řízení akcí

603 228 730

hubacova@sssbrno.cz

Paličková Dobroslava

organizační prac. /soutěže

606 035 094

palickova@sssbrno.cz

Koc Jiří

ICT služby /poradenství

702 084 951

koc@sssbrno.cz

 

 

Seznam zahrnuje osoby, které jsou dle Provozního řádu oprávněni vpouštět návštěvníky do jim přidělených prostor Infocentra.

Pro usnadnění vzájemné komunikace mají smluvní uživatelé Infocentra přiděleny mailovou adresu prijmeni@ic1.cz. Na požádání lze nadále užívat i adresy *@orgman.cz

Pevné telefonní linky s provolbou 515 262 9** byly měly být zrušeny během ledna.2018.